Oprava vodovodního potrubí

Praskla vám voda nebo topení, teče voda v podlaze nebo ve zdi? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s opravou vodovodního potrubí a rozvodů. Odborné opravy vodovodů a kanalizací by měli provádět zkušení instalatéři, kteří mají praxi a zkušenosti v daném oboru, sledují moderní trendy, používají moderní materiály, pracovní postupy a vyznají se v platných normách pro práci s vodoinstalacemi. V opačném případě hrozí majiteli nesprávně opravené vodoinstalace provozní problémy, v horším případě pak i sankce za prosakování potrubí a škody na cizím majetku vlivem závažné havárie vody či kanalizace.

Opravy vodovodního potrubí Brno

Provádíme montáže a opravy rozvodů vody a nalaizací všeho druhu.

  • Oprava vodoinstalací pitné i užitkové vody – veškeré instalace vodovodního potrubí.
  • Oprava vodovodních armatur – opravy napojení sanitární techniky a domácích spotřebičů.
  • Oprava a revize vodoměrů – opravy a výměny vodoměrů včetně pravidelných kontrol a kalibrace.
  • Oprava svodů dešťové vody – opravy a ukotvení okapů, vyústění do vodních toků a dešťové kanalizace, čištění ucpaného odpadu.
  • Oprava odpadního potrubí – opravy špatně odtékajícího nebo prasklého odpadního potrubí.
  • Oprava a revize vodovodních instalací – oprava a pravidelné kontroly rozvodů vody, vypracování revizních zpráv.
  • Tlakové zkoušky vodoinstalací – kontrola správnosti hodnot tlaku vody dle platných norem.

Prosakující nebo kapající potrubí

Nejčastější příčinou prosakujícího nebo kapajícího potrubí je často mechanické poškození, materiálová únava nebo mráz. Oprava praskliny vyžaduje déletrvající stavební práce.

Opravy a čištění kanalizace Brno

Zabýváme se také opravou a čistění domovní kanalizace (odvodního potrubí). Tyto činnosti jsou nedílnou součástí pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. Největším problémem je ucpání odvodových trubek, stupaček v domě, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizace, pak je potřeba provést čištění nebo opravy kanalizace.