Revize

Mezi naše služby v oblasti revize patří revize plynu a plynový rozvodů, které jsou určené pro domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče a další zařízení vyžadujícíc povinné revize, revize komínů – povinná roční kontrola komínů a komínových cest a revize tlakových nádob.

Revize plynu a plynových rozvodů

Domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče a další zařízení vyžadují povinné revize v pravidelných intervalech. Zanedbáním revizí se vystavujete ohrožení vlastního života nebo majetku. První revize probíhá již při rekonstrukci nebo realizaci nových rozvodů plynů, další by měly následovat později. Revize nejčastěji odhalí korozi materiálů, mechanické poškození, nětěstnost domovního plynovodu, u spotřebičů zase často neodborné zásahy při jejich opravě, znečištění hořáků nebo vadná elektronika. Součástí revize je revizná zpráva, která zahrnuje informace o revizním technikovi, popis revidovaných zařízení, zjištěné závady a návrhy na ostranění, datum provedení revize, podpis technika.

Revize komínů – povinná roční kontrola komínů a komínových kouřových cest

Potřebujete provést odbornou a profesionální revizi komínů našim certifikovaným revizním technikem, členem Společenstva kominíků ČR? Chcete předejít nehodám a mít oficiálně prověřený a schválený komín – komínový systém? Nechcete platit zbytečně předražené částky za revizi komínů? Zajistíme pro vás kompletní revizi komínů a komínových kouřových cest. Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost, protože vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. To předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů.

Revize tlakových nádob

Revizi tlakových nádob provádíme ve spolupráci s firmou Vašesluby s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti v oboru. Dbáme především na platné předpisy a normy České republiky pro zajištění maximální bezpečnosti tlakových zařízení. Zabýváme se výchozími, vnitřními i provozními revizemi tlakových nádob. Provádíme tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a měření tloušťky stěn. Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/1979 Sb. a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborné způsobilé osoby nebo firmy.