Revize komínů – povinná roční kontrola komínů a komínových kouřových cest

Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost, protože vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. To předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny bez ohledu na to, které palivo spalují, nebo zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Revize komínů

Potřebujete provést odbornou a profesionální revizi komínů našim certifikovaným revizním technikem, členem Společenstva kominíků ČR? Chcete předejít nehodám a mít oficiálně prověřený a schválený komín – komínový systém? Nechcete platit zbytečně předražené částky za revizi komínů? Zajistíme pro vás kompletní revizi komínů a komínových kouřových cest.

Provádíme

 • Revize komínů a komínových systémů u krbů.
 • Revize komínů a komínových systémů u kamen.
 • Revize komínů a komínových systémů všech typů kotlů.

Který komín musí projít revizí

Podle zákona je nutné provádět revizi všech palivových cest. Mezi ně patří teoreticky i digestoře u plynových sporáků, které se samozřejmě běžně nekontrolují. V případě požáru však může mít s digestoří bez revize problém pojišťovna. Nařízení vlády nevztahuje na spalivové cesty s volně stojícím komínem o vnitřním průměru průduchu 800 mm a víc se stavební výškou 60 m a víc a spotřebiče spaliv s jmenovitým výkonem nad 1 MW. Velké komíny mají zkrátka svá vlastní pravidla. Problémovou záležitostí jsou tzv. turbokotle. Ty mají spalivové cesty, které mají ke klasickým komínům daleko. Ústí do fasády a samotná spalovací cesta je jenom krátká plastová trubka, do které je dost nesmyslné vyvrtávat kontrolní otvor. Kominíci, kteří by si nechali pro korunu koleno vrtat, vám však i tuto pravidelnou revizi vnutí.

Prověření spalinových cest

V rámci výše nabízených služeb poskytujeme revize spalinových cest. Nabízíme vypracování výchozí revizní zprávy k nově provedené spalinové cestě nebo její zpracování při výměně spotřebiče. Revize komínu je proces posouzení spalinové cesty, při kterém se hodnotí stavební část, funkčnost komínového systému, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem, z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny – všeobecné požadavky). Revizi spalinových cest provádí odborník s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, mimo tuto odbornost však musí být dle Nařízení také revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizím technikem spalinových cest.

Kdy je vhodné provést revizi komínů

 • Při kolaudaci,
 • před připojením nového spotřebiče,
 • při výměně spotřebiče.

Co je třeba zajistit pro revizi komínů

 • Výkresovou dokumentaci objektu,
 • technickou dokumentaci objektu,
 • dokumentaci ke spotřebiči,
 • dokumentaci ke komínu,
 • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu a na komín).

Revizní technik

Od revizního technika ajitel objektu obdrží Revizní zprávu spalinové cesty, jejíž náležitosti jsou upraveny v Příloze č. 3 Nařízení. Součástí revizní zprávy je Technická zpráva, jejíž náležitosti jsou také upraveny Přílohou č. 3 Nařízení. Obě tyto výše uvedené zprávy je nutno uchovat pro případ pozdější potřeby – revizní zprávu spalinové cesty je například třeba předložit při kolaudaci objektu.