Napojení plynových spotřebičů

Po rekonstrukci, instalaci nových rozvodů plynu nebo jen výměně starších plynových zařízení za nové dochází k napojení plynových spotřebičů na domovní plynovod. Tyto spotřebiče by měly být napojeny odborným pracovníkem, jinak by mohlo dojít k chybám vedoucím k ohrožení majetku nebo života a nemusel by takovéto napojení schválit revizní technik. Fatální chybou je nesprávné řešení přívodu spalovacího vzduchu nebo odvod spalin, umístění spotřebiče nebo i jeho připojení na rozvod plynu.

Montáž a připojení plynových spotřebičů na plyn

Instalaci plynových spotřebičů by měla provádět kvalifikovaný pracovník, není možné je připojovat nekvalifikovanou osobou, mohlo by se jednat o neoprávněný zásah do plynového zařízení a mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti, zdraví lidí, požáru, výbuchu nebo poškození majetku dalších osob. Montáž plynových spotřebičů často vyžaduje nejen připojení k plynovému rozvodu, ale také rozvodu vody nebo vytápění. Kvalifikovaný instalatér by měl mít kvalifikaci pro všechny potřebené obory – montáž vodoinstalace, plynoinstalace a topení.

Montáž a instalace plynových kotlů Brno

Nejčastější plynový spotřebič, který napojujeme je plynový kotel. Jako všechny spotřebiče i tento kotel má omezenou životnost, kdy je na konci své životnosti odhalí pravidelné revize. Výměna plynového kotle pro domácnost je náročná a naše firma zajistí všechny úkony a práce jako je montáž a instalace plynového kotle a poradíme vám s výběrem kotle.

Naše služby

  • Individuální přístup k zákazníkům.
  • Kvalitně a odborně odvedená práce.
  • Poradíme vám při výběru nového kotle.
  • Navrhneme pro vás ideální řešení

Kroky při montáži plynového kotle

  • Seřízení plynový kotle na potřebný výkon.
  • Vyzkoušení bezpečnostních prvků
  • Kontrola těsnosti všech plynových dílů kotle
  • Kontrola těsnosti připojení na plynový rozvod
  • Kontrola těsnosti okruhu vytápění

Správně seřízený plynový kotel zaručuje bezpečný a ekonomický provoz plynové soustavy. Plynové kotle a rozvody plynu je nutné svěřit odborníkům, profesionální plynaři provedou opravy kotlů, servis kotlů, revize plynu, opravy plynu a další plynařské práce.

Revize plynových spotřebičů

Jednou ročně by měla proběhnout revize plynových spotřebičů stejně jako revize plynových rozvodů. U plynových spotřebičů technik kontroluje zařízení, seřídí ho a vyčistí. Nejvhodnější dobou pro takovéto kontroly je po skončení topné sezóny. Nepodceňujte pravidelné revize plynu a servis plynových kotlů – jde o vaše peníze a bezpečnost.