Projektová dokumentace

Nezbytnou součástí rekonstrukce nebo instalace nových rozvodů plynového potrubí je zajištění projektové dokumentace ještě před zahájením prací, která obsahuje návrh realizace nového řešení rozvodu plynu.

Posouzení současného stavu plynového zařízení

Prvním krokem při rekonstrukci je posouzení současného stavu plynového zařízení, zejména odhalení a posouzení nevyhovujících částí rozvodů plynu.

Návrh nového řešení rozvodů plnu

Dalším krokem je návrh řešení nových rozvodů plynu, které by mělo obsahovat následující body:

  • schéma nového řešení, které části budou využita ze starších rozvodů, umístění trasy rozvodu plynů,
  • volbu typu trubek a tvarovek včetně doporučeného typu spojů,
  • použití plynových spotřebičů,
  • kontrolní hydraulický přepočet navrhovaného plynovodu,
  • řešení tepelných dilatací (včetně náčrtu),
  • způsob přichycení trubek a osazení plynoměru,
  • způsob připojení plynových spotřebičů.

Instalatérská nebo montážní firma by měla postupovat podle projektové dokumentace, v opačném případě přechází riziko na tuto firmu místo projektanta. Zanedbá-li řemeslní při těchto pracech některou část nebo jsou rozvody vedeny nesprávně, má zákazník právo na reklamaci a revizní technik stejně takové chyby neschválí a do určité doby musí být výhrady odstraněny.