Ohřev vody v domácnosti – bojlery, kotle, akumulátory

Za nedílnou součást dnešních domácností považujeme teplou vodu. Nemusí se ale nutně jednat o dům či byt, jsme schopni nainstalovat jakýkoli ohřívač i na chatu, komerčních prostor nebo prostě jen všude tam, kde ho potřebujete. Ohřívače se rozdělují hlavně podle paliva. Využít můžete ohřívače plynové, elektrické, kombinované, ohřívače na pevná paliva, ohřívače nepřímým ohněm, solární nebo tepelná čerpadla pro ohřev vody.

Plynové ohřívače Brno

Provozní náklady na plynový ohřívač jsou oproti nákladům na elektřinu o poznání menší, proto je právě tento ohřívač jednou z nejoblíbenějších variant ohřevu vody.

Průtokové ohřívače (karma)

Voda je v karmě ohřívána hořícím palivem (plynem) jako na sporáku. Používá se v domácnostech nebo tam, kde není velká spotřeba teplé vody. Někdy mohou být kombinované společně s plynovým kotlem pro ústřední topení. Běžné domácí průtokové ohřívače mají výkon řádově 10 kW, a tak stíhají ohřívat několik litrů vody za minutu na teplotu kolem 70 °C.

Zásobníkové ohřívače (bojlery)

Zásobníkové ohřívače (bojlery) jsou nádoby většinou ve tvaru válce a jejich podstatou je akumulace ohřáté vody. Ohřívací těleso je umístěno vespod, ohřátá voda je odebírána z horní části. Přítok studené vody bývá upravený tak, aby nedocházelo k nežádoucímu promíchání s již ohřátou vodou. Bojler musí být vybaven zabezpečovacím zařízením – například pojistným ventilem, který slouží k odvedení přetlaku při případné poruše – nevypnutí topného tělesa. Bojler bývá často doplněn také čidlem, podle jehož údajů se automaticky zapne nebo vypne ohřev vody.

Elektrické ohřívače

Elektrický ohřívač vás vyjde většinou dráže než plynový, ale na druhou stranu je velice nenáročný co se údržby a instalace týče. Je možné ho umístit prakticky kamkoliv v místnosti, protože není potřeba k němu nic vrtat, ani stavět komín. Nespornou výhodou většiny těchto ohřívačů je vybavenost displejem, kterým přesně regulujete teplou vodu. Elektrický ohřev je nainstalován na přírubě rezervního otvoru. Uvnitř ohřívače je hořčíková anoda, která slouží jako ochranný prvek proti korozi. Proti tepelným ztrátám provádíme izolaci polyuretanovou pěnou.

Kombinované ohřívače

Kombinované ohřívače v sobě spojují více možností ohřevu vody, nejčastěji se jedná o ohřev vody elektřinou a výměníkem.

Elektřinou

Obsahují keramické topné těleso, které je jištěno tepelnou pojistkou (bezpečnostním termostatem) a je ovládáno provozním termostatem.

Výměníkem

Ohřívač lze napojit na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110 °C a tlaku 1 MPa. Musíme přihlížet na výkon tohoto zdroje a je nutné vybrat i odpovídající ohřívač s příslušným výkonem výměníku. Výměník pracuje v nuceném oběhu i v samotížném systému. Regulační čidlo topné vody jde vložit do společné zdířky s čidly elektroinstalace.

Ohřívače na pevná paliva

Výhoda ohřívačů na pevná paliva spočívá v tom, že ohřev tuhým palivem je vysoce účinný. Pracnost, nároky na čas a také nemožnost centrálního rozvodu teplé vody považujeme za značnou nevýhodu. Tyto ohřívače je možné využít například v objektech pro rekreaci (chaty) nebo jako nezávislý zdroj teplé vody.

Ohřívače s nepřímým ohřevem

Ohřívače s nepřímým ohřevem můžeme rozdělit na ohřívače s jedním spirálovým výměníkem, se dvěma spirálovými výměníky a s vnořenou nádobou na ohřev vody, o jejich odlišnostech se dovíte v následujícím textu.

S jedním spirálovým výměníkem

Doporučujeme použít na místech, kde je možné topit jen tuhým palivem. Ohřívač je vybaven hrdlem pro montáž elektrické topné jednotky, a tím zajišťuje ohřev teplé vody i po odstavení hlavního zdroje.

Se dvěma spirálovými výměníky

Využijeme tam, kde je můžeme použít i jiný alternativní zdroj, například solární kolektory. U těchto ohřívačů je možné využít montáž pomocné elektrické topné jednotky, která zvyšuje komfort uživatele v případě použití kotle na tuhá paliva (dřevo, biomasa, atd.).

S vnořenou nádobou na ohřev vody

Tyto ohřívače jsou tvořeny tlakovou nádrží, do které je ponořená zvláštní nádoba na ohřev vody. Navíc má spirálový výměník pro připojení alternativního zdroje – například solární kolektory. Další alternativní zdroje je pak možné napojit na jiná hrdla nádrže, ta jsou výškově umístěna na různých místech nádrže.

Solární ohřívač vody

Solární systém je řízen regulátorem, který zapíná a vypíná čerpadlovou jednotku podle teplotního rozdílu mezi slunečními kolektory a zásobníkem teplé vody. Případný dohřev teplé vody se dle potřeby provádí u všech typů elektrickou topnou jednotkou TJ 6/4“, u typů NTRR také pomocí horního výměníku kotlem.

Tepelná čerpadla

Ohřev teplé vody je druhým finančně nejnáročnějším procesem v chodu běžného rodinného domu. Proto se zde přímo nabízí použít tepelné čerpadlo pouze na ohřev. Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii ze vzduchu a předává ji do teplé užitkové vody. Je umístěno v horní části bojleru. Toto čerpadlo, které má maximální výkon 1,7 kW, ohřívá vodu v akumulační nádobě. Tahle nádoba je proti korozi chráněna smaltem. Pokud čerpadlo vodu dostatečně neohřeje, přichází na scénu přídavné elektrické topné partony, které jsou umístěny v nádobě.

Akumulační nádrže

Akumulační nádrže slouží ke shromažďování tepla od kotlů, solárních čerpadel, solárních kolektorů, popřípadě jiných zdrojů tepla. Jsou to vlastně tlakové nádrže, ze kterých může být teplo použito třeba na vytápění objektů. Při využití těchto akumulačních nádrží dochází k velkým finančním úsporám i zvyšování životnosti zdrojů, neboť jsou všechny tyto zdroje využívány s maximální účinností.