Montáž vany

Montáži nové vany, pokud se nejedná o novostavbu, předchází demontáž staré vany, která s sebou nese nutnost rozbít obložení vany a starou vanu vyndat ze svého uložení.

Demontáž vany

Před započetím těchto činností je třeba vypnout hlavní přívod studené i teplé vody, na staré vaně otevřeme oba kohoutky a zbylou vodu vypustíme. Následně můžeme začít s demontáží – odmontujeme odpadový systém včetně přepadu, odtokové systémy jsou různé a jejich demontáž je individuální. Rozbijeme obklady kolem vany tak, abychom nepoškodili zeď, starou vanu vyjmeme, odstraníme ze starého míst zbytky sutin a podklad srovnáme do roviny.

Instalace nové vany Brno

Instalace nové vany začíná upevněním kovového podstavce dodávaného s vanou na novou vanu a seřídíme výšku, nerovnosti vyrováme seřízením nožek a pak postavíme vanu na nové místo. Vodováhou zkontrolujeme, zda je vana vodorovná, případně doladíme pomocí nastavitelných nožek a pak můžeme namontovat odpad. Pomocí ohebných rour (flexi trubek) nebo HT rour (podstatně horší manipulace) připojíme odtok a přepad do nejbližší odpadní trubky. Musíme ponechat spád minimálně 2 cm. Vanu napustíme zčásti vodou a zase ji vypustíme, tím zkontrolujeme těsnost odpadu. Stavitelné nožičky zabetonujeme pomocí hustší malty do podkladu a necháme zatvrdnout.

Obložení vany

Obložení vany – vanu nyní musíme obezdít a obložit pomocí obkládaček. K tomu se hodí sádrokartonové nebo pórobetonové desky. Desky klademe na sebe podobně jako cihly, pokaždé do maltového podkladu. Obezdíme celý obvod těmito deskami, přičemž u odtoku necháme revizní otvor. Obložíme obkládačkami a revizní otvor ucpeme speciálními dvířky, po zaschnutí lepidla obkládaček napustíme vanu do poloviny vodou a silikonem utěsníme místa nepojení vany ke stěně (ke zdi i novému obložení).