Montáž a výměna umyvadla

Přes samotnou instalací umyvadla si je potřeba rozmyslet, kde bude umyvadlo umístěno, zda použijeme jedno nebo dvě umyvadla v případě novotavby nebo rekonstrukce staré koupelny. Jedná-li se o výměnu starého umyvadla novým je umístění umyvadla jasné, stejně tak jako rozměry umyvadla jsou většinou vymezené stávajícími prostory v koupelně s ohledem na napojení odpadu.

Umyvadlo do koupelny

Umyvadlo je součástí každé koupelny, v malé koupelně nebo na záchodě nejčastěji volíme instalaci rohového umyvadla, které zabere malý prostor, a jeho strana měří cca 35 cm. V případě velké koupelny můžeme zvolit dvě umyvadla nebo jedno dvojumyvadlo, tuto duplicitu oceníte obzvlášť v ranních hodinách, kdy se členové rodiny současně připravují na odchod do práce nebo do školy. Dvojumyvadlo je prostorově úspornější než dvě samostatná umyvadla (šířka min. 150 cm), každé by mělo mít samostatnou baterii. Pokud máte dostatek prostoru, zvolte raději dvě samostatná umyvadla.

Rozměry umyvadla

Umyvadlo by mělo být snado přístupné, protože je nejčastěji využívaným zařízením v koupelně, na každé straně by mělo být min. 15 cm volného místa pro bezproblémové používání. Před umyvadlem zase prostor 50-60 cm. Umyvadlo by mělo mít rozměry okolo 60×45 cm, umyvadla s menší hloubkou (rozměr ode zdi k hraně umyvadla) se používají do menších koupelen z důvodu úspory místa nebo do koupelen pro tělesně postižené.

Instalace umyvadla

Pro správnou montáž umyvadla je třeba zvolit vhodné umístění, počítat s prostorem na každé straně umyvadla a před umyvadlem, jak bylo uvedeno v části o rozměrech umyvadla. K umyvadlu musíte dovést teplou a studenou vodu a odvést od něj odpad. Vedení těchto přívodů a odvodů se dělá max. do 4 m od instalační šachty. Rozvody můžeme vést ve zdi nebo v instalační předstěně.

Zavěšené umyvadlo

Zavěšené umyvadlo má tu výhodu, že si můžete zvolit výšku jeho zavěšení, mělo by být ve výšce cca 85 cm, umyvadlo se připevňuje na hmoždinky pomocí vrutů. Výrobce každého umyvdla udává rozměry otvorů a upevňovacích šroubů, ale určitě si je přeměřte.

Zhotovení závěsu

Po naměření a vyznačení míst pro kotevní šrouby několikrát přeměřte a zkonstrolujte, taktéž jejich vodorovnou polohu. Místo přelepte samolepící páskou a bod si vyznačte na ní nebo použijte důlčíkem. Vypněte příklep a proveďte vrt tak hluboký, aby se hmoždinka bezpečně zachytila do pevného zdiva. Po vyčištění otvorů (vyfouknutím nebo vysátím) zaklepněte hmoždinky a zašroubujte šrouby pro uchycení umyvadla.

Stojánková baterie

Do otvorů na spodní straně baterie připevněte přívodní hadičky a těsnění, našroubujte šrouby k jejímu uchycení, zasuňte do otvoru v horní části umyvadla a zespodu dotáhněte pomocí matic. Umístěte umyvadlo na kotvící šrouby, zkontrolujte vodováhou polohu umyvadla a zespodu opět dotáhněte pomocí matic. Hadičky s přívodem vody přišroubujte na rohové ventily, dotáhněte převlečnou matici. Teď už zbývá jen montáž sifonu – z vrchní a spodní strany připevněte části odtokového ventilu s těsnícími kroužky a sešroubujte. Nasaďte vlastní tělo sifonu a pokud je třeba, zkraťte vývod odpadu na potřebnou délku. Nezapomeňte na veškerá těsnění a dotáhněte převlečné matice. Pokud je součástí umyvadla i sloup nebo polosloup, který kryje sifon, upevníme i ten. Spára mezi umyvadlem a stěnou se může zatmelit silikonem (neutrálním, aby nám umyvadlo nepoškodil).

Umyvadlo v desce

Instalace umyvadla Brno na desce je odlišná od předchozích druhů umyvadel – umyvadlo je vestavěné zdlo, zápustné shora nebo polozápustné. V tomto případě doporučujeme, abyste nás kontaktovali, protože montáž takovéhoto umyvadla není úplně snadná.

Výměna umyvadla a instalace nového umyvadla

Výměna umyvadla je jednodušší činností, umístění i rozměry umyvadla jsou dány již předchozím umístěním umyvadla. O něco složitější situaci dochází při umístění a výběru umyvadla (umyvadel), jak bylo popsáno v předchozí části.

Změření umyvadla před nákupem

Umyvadlo před nákupem změřte – celkovou šířku, vzdálenosti pro upevnění, vzdálenosti přívodu vody a odpadu, rozteč mezi přívody studené a teplé vody, vzdálenost horní hrany od podlahové krytiny. Před zahájením práce zavřete hlavní uzávěr vody pro studenou i teplou vodu a vypusťte vodu z potrubí.

Demontáž sifonu a armatury

Odšroubujte sifon a celý odtok vody, zbytek vody lze dobře zachytit do mělké plastové vaničky, pak odpojte spojovací trubičky k rohovým ventilům a armaturu odmontujte.

Sejmutí umyvadla

Uvolněte upevňovací šrouby a stávající umyvadlo sejměte, v případě odlišných vzdáleností pro upevnění nebo výšky původní upevňovací materiál odmontujte. Při vrtání do obkladaček použijte krepovou lepicí pásku, která zabrání sklouznutí vrtáku. Obkladačky neprovrtávejte s pomocí příklepu a použijte nejlépe speciální vrták na obklodačky, hmoždinky by měly být usazeny pevně.

Šrouby

Nové šrouby s dvojím závitem zašroubujte do stěny s pomocí klíče nebo siko-kleští, koncem se závitem do dřeva napřed, závit do dřeva směrem do stěny.

Nasunutí umyvadla na šrouby

Nechte metrický závit přibližně 5 cm přečnívat, pro vyrovnání nerovností stěny a zamezení tahového napětí naneste na zadní stranu vrstvu těsnicího tmelu. Umyvadlo nasaďte na šrouby s pomocníkem, nasaďte plastové podložky a matice, a utáhněte rukou, zkontrolujte správné usazení pomocí vodováhy.

Utěsnění rohových ventilů

Namažte závit nových rohových ventilů těsnicí pastou nebo použijte teflonovou pásku, vývod musí směřovat nahoru.

Nasazení výtokové trubky, nasazení výtokové sady

Zasuňte kovovou výtokovou trubku do stávajícího odtoku ve zdi. Pro utěsnění použijte pryžovou manžetu. Pro snadnou montáž namažte mýdlem. Poté namontujte odtokovou sadu s odtokovým ventilem. Otvor zvedáčku otočte tak, aby směřoval ke zdi. Seřiďte táhlo zvedáčku.

Nasazení sítka odtoku

Nasaďte sítko odtokového ventilu do otvoru umyvadla, Přidržte spodní část ventilu zdola a poté shora utáhněte.

Montáž armatury

Armaturu shora nasuňte a zdola sešroubujte, použijte těsnění. Pro připojení nízkotlakého zásobníku na teplou vodu budete potřebovat nízkotlakou baterii se třemi přípojkami.

Montáž pružných hadic na rohové ventily

Pružné hadice nasuňte na rohové ventily a utáhněte převlečné matice. Nakonec utěsněte přechod od umyvadla ke stěně pomocí sanitárního silikonu.