Rozvod vodovodního potrubí

Systém potrubí v rodinném domě i komerčních prostorách zabezpečuje rozvod studené a teplé vody k jednotlivým zařízením pro odběr vody. Zásobování vodou je možné uskutečnit vodou z veřejného vodovodu nebo z vlastních strojů (studna, vrt), kdy je často potřeba zřídit domácí vodárnu. V případě možnosti napojení na veřejný vodovod je třeba zřídit vlastní přípojku. Vodovodní přípojka by měla být vést optimální cestou a v hloubce, kdy není možnost jejího zamrznutí, tato přípojka je ukončena vodoměrem.

Instalatérské služby

Nabízíme profesionálně provedené instalatérské práce od drobných úkonů, až po kompletní rekonstrukce v rodinných, panelových domech, v průmyslových objektech a jiných provozech. Instalatérské práce, montáže a opravy jsou prováděny našimi odbornými pracovníky v Brně i v okolí Brna.

Vodovod

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu. Co je potřeba ke zřízení vodovodní přípojky hlavně v Brně se dovídete podrobněji v článku o přípojkách kanalizacevodovodního řádu.

Rozvody vody

Provádíme vodoinstalatérské a instalatérské práce pro vnitřní i venkovní vodovody. Působíme hlavně v Brně a v okolí Brna (Vyškov, Kuřim, Boskovice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Židlochovice,..). Rozvody vody můžeme rozdělit na:

  • vnitřní rozvody vody,
  • venkovní rozvody vody,
  • průmyslové rozvody vody,
  • podtlakové odvodnění střech.

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody vody jsou nejčastějším požadavkem z řad běžných domácností. Díky našim zkušenostem z této oblasti jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků a úspěšně zrealizovat veškeré práce související s tímto oborem. Naši instalatéři vám navrhou praktické a cenově přijatelné řešení. Po schválení takové nabídky je vám připraven projekt pro vnitřní rozvody vody i ohřev teplé vody dle vašich požadavků. Vybereme vhodný materiál, spojky a zařízení a rozvody uvnitř domu nebo bytu položíme.

Venkovní rozvody vody

Součástí instalatérských prací uskutečníme i pokládku venkovních rozvodů vody včetně přípojek k vodovodnímu řádu nebo kanalizace. Současným trendem jsou pro tyto rozvody vody hlavně plastové potrubní systémy, se kterými se lépe pracuje než dříve používané ocelové nebo litinové potrobů, v případě zájmu jsme schopni pracovat i těmito materiály. Naše služby zahrnují také realizaci kanalizace – provádíme projekci, vykopy pro kanalizační rozvody i samotnou pokládku potrubí.

Průmyslové rozvody vody

Našimi zákazníky nejsou jen služby pro domácnosti ale i pro firemní zákazníky. Pro firmy a průmyslové objekty provádíme průmyslové vodovodní rozvody, rozvody chladící i otopné vody. V rámci bezpečnosti se trubky liší barevným provedením. Průmyslové rozvody vody projektujeme i pokládáme.

Podtlakové odvodnění střech

Mimo běžného odvodnění střech zajišťujeme podtlakové odvodnění střech pro stavby s plochou střechou (panelové domy, garáže, sklady, průmyslové objekty, atd.). Běžné odtokové potrubí při větších srážkách nestačí odvodnit celou plochu, potrubí se rychle přeplní a další voda již nemá kam odtékat. Neodtékající voda způsobuje větší váhové zatížení střechy a může dojít ke komplikacím v podobě zatékání nebo i propadu střechy. Řešením je právě využití podtlakového odvodnění střech. Při malém dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech prakticky stejný jako u normálního (gravitačního) odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou a tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda ve svislém svodu padá rychle dolů jako píst a vytváří v potrubí podtlak. Potřebná energie k vytvoření podtlaku se tedy získává díky rozdílu výšek osazení střešních vtoků na ploše střechy a úrovní odtoku do gravitační kanalizace, retenčních nádrží nebo šachet s volnou hladinou vody.