Kanalizace

Nedílnou součástí rozvodu vodovodního potrubí je také kanalizace. Kanalizace – je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod. Zařizujeme stavební činnosti v oblasti kanalizace a kanalizačních či vodovodních přípojek pro domácnosti i pro firmy včetně napojení do veřejné kanalizační sítě.

Odvodní potrubí

Než se voda dostane do kanalizace je třeba ji odvést pomocí odvodních trubek z domu, bytu nebo komerčních prostor. Odtokové trubky jsou vystaveny menšímu tlaku, ale mají větší průměr. Velikost trubek závisí na připojeném zařízení (sprcha, záchod, ..). Příliš velký průměr odvodní trubky může způsobit hromadění tuhých látek a dochází tak k nesprávnému stupni plnění. Potrubí nedokáže odplavit tuhé látky, protože hladina vody je příliš malá, a postupným usazováním dochází k ucpání odpadních trubek. Naproti tomu příliš malý průběr odvodních trubek brání plynulému odtoku, kdy často dochází k nepříjemnému zápachu a bublání.

Pokládka trubek

Instalace odvodního potrubí, odpadů, septiků, přípojky ke kanalizaci není úplně tak jednoduchá. Je třeba vybrat optimální průměry trubek, na nichž závisí správný odtok, vyspádovat odtoky a napojit na kanalizaci. Naši odborníci vám s tím poradí, správně navrhnou odvotní potrubí a připojí potrubí ke kanalizaci hlavně na území Brna i jeho okolí (Vyškov, Kuřim, Boskovice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Židlochovice,..).

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Opravy a čištění kanalizace Brno

Zabýváme se hlavně opravou a čistění domovní kanalizace (odvodního potrubí). Tyto činnosti jsou nedílnou součástí pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. Největším problémem je ucpání odvodových trubek, stupaček v domě, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizace, pak je potřeba provést čištění nebo opravy kanalizace.

Způsob čištění kanalizace Brno:

  • mechanické čištění kanalizace,
  • chemické čištění kanalizace,
  • tlakové odstranění látek v potrubí.

Komplexní servis kanalizace Brno

Naši instalatéři a specialisti provádějí čištění kanalizace a domovních odpadů. Provádíme následující činnosti pro bezproblémový chod kanalizační sítě:

  • Revize a kontrola kanalizace – pravidelné preventivní prohlídky a sondáž kanalizačního vedení.
  • Preventivní čištění kanalizací – provádí se z důvodu zamezení budoucích havarijních stavů kanalizace.
  • Havarijní čištění kanalizací – akutní servisní zásahy v případě ucpání kanalizačního vedení.